O škole

Počet návštev: 866065

Šk.rok 2014/2015

Streda 1. 4. 2015

Školský rok 2014/2015

220 žiakov v základnej škole

13 tried v základnej škole

spolu 20 pedagogických zamestnancov

spolu 12 prevádzkových zamestnancov

História

1. písomná zmienka o školstve v Hornom Srní: 1840 bola zriadená jednotriedna cirkevná škola v dome miestneho učiteľa Václava Mitúcha

1866 – postavená prvá stála trieda 
1930 – bola zriadená štátna ľudová škola
1933 – povolená stavba štátnej ľudovej školy
1.septembra 1934 – otvorená nová stavba ľudovej školy
1948 – vznikla stredná obvodová škola (pre veľký nárast žiakov)
1953 – spojenie národnej a strednej školy
1961 – ukončená prvá prístavba školy
1991 – ukončená druhá prístavba školy
1999 – Ministerstvo školstva SR škole prepožičalo čestný názov Základná škola Václava Mitúcha
2002 – škola ako právny subjekt
2003 – zlúčenie ZŠ s MŠ
2009 – rekonštrukcia strechy na prístavbe 
2009 – výmena okien, svietidiel a zateplenie objektu z roku 1961 z projektu Európskej únie

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Horné Srnie
  Školská 368/2
  914 42 Horné Srnie
 • email: zshsrnie@gmail.com
  +421 32 6588227- riaditeľ školy
  +421 32 6588937- zástupca riaditeľa
  +421 32 6588938- administrácia školy