O škole

Počet návštev: 1276842

Šk.rok 2015/2016

Pondelok 30. 5. 2016

Školský rok 2015/2016

 • 208 žiakov v základnej škole
 • 81  detí v materskej škole
 • 11 tried v základnej škole 
 • 4 triedy v materskej škole
 • 19 pedagogických zamestnancov v základnej škole
 • 8 pedagogických zamestnancov v materskej škole
 • spolu 14 prevádzkových zamestnancov

 

História

1840 - 1. písomná zmienka o školstve v Hornom Srní:

zriadená jednotriedna cirkevná škola v dome miestneho učiteľa Václava Mitúcha

1866 – postavená prvá stála trieda 
1930 – zriadená štátna ľudová škola
1933 – povolená stavba štátnej ľudovej školy
1.septembra 1934 – otvorená nová stavba ľudovej školy
1948 – vznikla stredná obvodová škola (pre veľký nárast žiakov)
1953 – spojenie národnej a strednej školy
1961 – ukončená prvá prístavba školy
1991 – ukončená druhá prístavba školy
1999 – Ministerstvo školstva prepožičalo čestný názov Základná škola Václava Mitúcha
2002 – škola ako právny subjekt
2003 – zlúčenie ZŠ s MŠ
2009 – rekonštrukcia strechy na prístavbe 
2009 – výmena okien, svietidiel a zateplenie objektu z roku 1961 z projektu EÚ 

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie
  Školská 368/2
  914 42 Horné Srnie
  zshsrnie@gmail.com
 • +421 32 6588227 - riaditeľka školy
  0911 588 938 - zástupkyňa pre ZŠ
  0911 174 555 - kancelária ekonómok
  0948 910 355 - školská jedáleň
  0918 696 553 - materská škola